Organigrama Polític

Alcaldessa
Isabel Maria
Cortada Soler

Gent de Palau - AMAtenció al públic:
Cal demanar cita prèvia
972 55 23 37

isabelm.cortada@
palau-saverdera.cat

1r Tinent d'Alcalde
2n Tinent d'Alcalde
3r Tinent d'Alcalde
Regidor
Miquel
Serra Trulls
Alternativa x Tothom
Paulina
Calvo Cabanas
Gent de Palau - AM
Guillermo
Colomer Domènech
Alternativa x Tothom
Josep M
Najes Querol
Gent de Palau - AM


Atenció al públic:
Cal demanar cita prèvia
972 55 23 37
Atenció al públic:
Cal demanar cita prèvia
972 55 23 37
Atenció al públic:
Cal demanar cita prèvia
972 55 23 37

miquel.serra@
palau-saverdera.cat

paulina.calvo@
palau-saverdera.cat

guillermo.colomer@
palau-saverdera.cat

jm.najes@
palau-saverdera.cat

Miquel

Paulina

Josep M