Persones Grans Actives, Any 2016

Actuacions inmediates:
Club de lectura:
Curs d'alfabetització digital nivell 0:
Curs d'alfabetització digital nivell 1:
Curs de català:
Taller de jardineria.
Taller de manualitats:
Taller de memòria: