Campanyes de publicitat institucional

Última actualització: 11/12/2018

DESPESA EN PUBLICITAT EXERCICI 2018

Aquesta és la despesa en publicitat que ha fet l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2018 (fins a la data de l'última actualització)

PREVISIÓ DESPESA EN PUBLICITAT PER A L'EXERCICI 2019

En el pressupost aprovat per a l'any 2019 hi ha una partida de 4.000€ denominada 'Publicitat i propaganda'. La despesa en publicitat podria augmentar amb diners procedents d'altres partides. Us anirem donant compte de la despesa generada per aquest concepte, a mesura que es vagi concretant durant l'exercici.