Règim de Retribucions o d'indemnitzacions


ATENCIÓ: amb data 1 d'agost de 2019, encara no hi ha acord entre els grups polítics representats al Consistori per definir dedicacions, retribucions i assistències pel mandat 2019-2023.

Aquí podeu consultar què cobren els regidors i regidores de l'Ajuntament de Palau-saverdera, des de l'aprovació definitiva de la proposta de modificació del règim de retribucions de l'alcaldia i de les bases d'execució del pressupost, que es va aprovar en el Ple de 26 d'octubre de 2017 

  • Per assistència a Ple: 50€ els regidors / 100€ l'alcaldessa
  • Per assistència a Junta de Govern: 200€ els regidors / 400€ l'alcaldessa
  • Per assistència a Comissió especial de comptes: 0€
  • No hi ha previstes indemnitzacionsper abandonament del càrrec.

L'Ajuntament celebra una sessió de Junta de Govern cada quinze dies i, per tant, previsiblement, es faran 24 sessions de Junta de Govern a l'any.

Previsiblement, es faran 12 sessions de Ple a l'any (4 d'ordinàries i una previsió de 8 sessions extraordinàrioes i/o urgents)

Es fa una sessió de Comissió especial de comptes a l'any, però això no dona dret a rebre indemnització.

Amb aquestes dades es pot fer la previsió d'indemnitzacions que perceben els regidors al cap de l'any:

Nom Càrrec Grup Assistència assignacions municipals Retribució estimada anual (bruta)
Taula d'indemnitzacions que perceben els membres de l'equip de govern
Isabel Maria Cortada Soler Alcaldessa Gent de Palau-AM Ple, Junta de Govern, Comissió especial de comptes 10.800€
Miquel Serra Trulls Primer Tinent d'Alcaldessa Alternativa x Tothom Ple, Junta de Govern 5.400€
Paulina Calvo Cabanas Segona Tinent d'Alcaldessa Gent de Palau-AM Ple, Junta de Govern, Comissió especial de comptes 5.400€
Gullermo Colomer Domènech TercerTinent d'Alcaldessa Alternativa x Tothom Ple, Junta de Govern, Comissió especial de comptes 5.400€
Bruno Maydat Malé Regidor Gent de Palau-AM Ple, Junta de Govern 5.400€
TOTAL 32.400€

 

Nom Càrrec Grup Assistència assignacions municipals Retribució estimada anual (bruta)
Taula d'indemnitzacions que perceben els regidors de l'oposició
Narcís Deusedas Berta Regidor PDeCAT Ple, Comissió especial de comptes 600€
August Imbert Gelada Regidor PDeCAT Ple 600€
Jordi Compte Martí Regidor PDeCAT Ple, Comissió especial de comptes 600€
Miquel Martínez Flores Regidor PDeCAT Ple 600€
TOTAL 2.400€