Associacions i Entitats

En aquest espai de la web volem facilitar la informació de les diferents Associacions i Entitats de Palau-saverdera.

L’objectiu és servir de punt de trobada per a totes les entitats i tots els ciutadans i ciutadanes del nostre poble. Per descomptat, des d'aquí volem també convidar a participar a persones d'altres pobles dels voltants, de la comarca i tothom que consideri oportú afegir-se.

És un projecte promogut per l'Equip de Govern i impulsat des de les àrees de Participació Ciutadana i Noves Tecnologies.

A la part dreta hi trobareu el directori d’Associacions i Entitats. Fent clic podreu accedir a informació de cadascuna:

  • els objectius i les activitats generals (establerts als seus estatuts),
  • les activitats que es porten a terme i
  • altres recursos a la xarxa que cada entitat pot tenir (web pròpia, blog, faceebok, twitter, etc.).

Totes les entitats que ho vulgueu podreu obrir des d'aquí l'accés als vostres recursos en xarxa. Des de l'àrea de Noves Tecnologies volem oferir-vos assessorament TIC personalitzat per millorar la vostra comunicació en línia.

Fent clic podeu accedir a "Agenda Activitats"

 
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

La documentació que heu de presentar és la següent:

 

Instància genèrica signada fent la sol·licitud

Còpia de la resolució del Registre General d'Associacions de la Generalitat

Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat, original i còpia

Junta directiva actualitzada, amb noms, adreces i telèfons dels membres

Fotocòpia del NIF de l'entitat

Programa d'activitats realitzades (durant l'any anterior i l'any en curs)

Pressupost de l'any en curs

Certificat del nombre de socis i sòcies que té l'entitat

Logotip de l'entitat, en el cas de tenir-ne algun