Contractes i Convenis

Contractes Menors
Contractes Negociats

Contractes Oberts

 

Adhesió a contractes de la Central de Compres de l'Associació Catalana de Municipis (Compra agregada)