Modificacions del planejament urbanístic

Última actualització: 04/07/2018

En el Ple que es va celebrar a l'Ajuntament de Palau-saverdera el passat dijous 28 de juny es varen aprovar inicialment les dues modificacions del Pla d'Ordenació Urbanística Municial (POUM) que podeu consultar a les taules següents. En els propers dies, se sotmetran a informació pública aquestes modificacions aprovades inicialment per tal que pugueu presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú:

Modificació puntual del POUM número 1 "Esmena d'errors materials i gràfics"
Document tècnic de la modificació puntual número 1
Plànol de suspensió de llicències urbanístiques en els sectors afectats per les modificacions
Certificat d'aprovació inicial de la modificació puntual número 1 en el Ple de 28 de juny de 2018

 

Modificació puntual del POUM número 2 "Ajustos de la normativa i del plànol d'Ordenació"  
Document tècnic de la modificació puntual número 2  
Certificat d'aprovació inicial de la modificació puntual número 2 en el Ple de 28 de juny de 2018