Biblioteca Municipal "Isidre Macau"

La creació del servei de biblioteca municipal, amb el nom de “biblioteca Isidre Macau”, va ser aprovada per Ple de la Corporació el dia 26/01/2017.