Certificat de Qualitat de la Web Municipal

SSL(1)(Secure Sockets Layer) és un protocol de seguretat orientat a aconseguir que la transmissió de dades entre un servidor i un usuari, o viceversa, a través d'Internet, sigui completament segura.

La Web de Qualys Inc. ens posa a disposició un servei (https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html) que analitza la seguretat de la nostra pàgina web, pel que fa al protocol SSL. Aquest servei és capaç de dir-nos els punts forts i els punts febles de la nostra web, i fins i tot, al final de l'anàlisi, ens mostra els resultats i ens dóna una puntuació.

Mostrem a continuació el resultat d'analitzar la nova Web Municipal:

(fent clic sobre la imatge obtindreu l'anàlisi complerta)

(1) El protocol SSL es basa en la utilització d'un sistema de xifrat que empra un algoritme (clau pública / clau privada) que utilitza una clau de seguretat de 128 bits de longitud, i que només coneixen la màquina de l'usuari connectat i el servidor que ofereix la connexió. Aquestes claus permeten l'encriptació de les dades perquè ningú que no les tingui pugui llegir el seu contingut. Això vol dir que qualsevol tipus d'informació que es transmeti des d'un servidor segur (que utilitza SSL) i utilitzant un navegador amb suport a tecnologia SSL (ja pràcticament tots els més comuns en les seves versions més recents), viatjarà a través d'Internet fora de perill de que el mateix pugui ser rastrejat, copiat i desxifrat per algun usuari que no sigui el pertanyent a la comunicació originalment establerta.